Pisz artykuły, nagrywaj filmy i muzykę, wrzucaj pliki, rób zdjęcia, pisz blogi
Strona główna arrow Umowa
  :: Filarum.pl - opinie o pierwszej darmowej pożyczce   :: Smart Pożyczka. Opine o ofercie   :: Konto Inteligo - Nasze opinie   :: Wonga.com - nasza opinia   :: NetCredit i InCredit - zanim pożyczysz
Umowa korzystania z serwisu Opress.pl
Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy:

Ikonsulting.pl sp. z o.o.
ul. Bogusława 40
70-441 Szczecin

będącą właścicielem serwisu Opress.pl, dostępnego pod adresem www.opress.pl, dostępnego pod adresem www.opress.pl, zwany dalej "Serwisem", a pełnoletnią osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie, zwaną dalej "Użytkownikiem". Serwis i Użytkownik łącznie zwane są dalej "Stronami". Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie.

1. Postanowienia ogólne

1.1. W ramach zawartej Umowy Serwis udostępnia Użytkownikowi szereg funkcjonalności służących do komunikowania się i wymiany wiedzy z innymi Użytkownikami, a także pozwalających na dostęp do treści z serwisów informacyjnych.

1.2. Użytkownik decydując się na korzystanie z Serwisu akceptuje warunki niniejszej Umowy.

1.3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

1.4. Korzystanie z Serwisu związane jest z koniecznością rejestracji, czyli podania danych osobowych, niezbędnych dla celów realizacji niniejszej umowy m.in. identyfikacji Użytkownika.

1.5. W przyszłości możliwe jest wprowadzenie nowych, czyli nie występujących obecnie w Serwisie funkcjonalności, dostępnych odpłatnie. W takim przypadku korzystanie z odpłatnych funkcjonalności, będzie całkowicie dobrowolne i opcjonalne.

2. Prywatność Użytkownika

2.1. Prywatność Użytkownika oraz ochrona danych osobowych Użytkownika to sprawy najwyższej wagi. Serwis w ramach realizacji niniejszej Umowy zapewnia Użytkownikowi wszelkie prawa wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz chroni dane Użytkownika zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

2.2. Dane Użytkownika nigdy nie zostaną sprzedane, czy udostępnione w celach marketingowych - bez zgody Użytkownika - podmiotom trzecim.

2.3. Dane Użytkownika podane podczas rejestracji będą opublikowane w Serwisie i będą dostępne dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu, albo wszystkich internautów - w zależności od indywidualnych ustawień prywatności użytkownika.

2.4. Wyjątek stanowi adres e-mail, który będzie dostępny jedynie użytkownikom Serwisu, którzy wcześniej zaprosili do Serwisu Użytkownika, albo przyjęli od niego zaproszenie.

3. Prawdziwość danych podanych przez Użytkownika oraz jego tożsamość

3.1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się podać swoją prawdziwą tożsamość. Ma to zapewnić Użytkownikowi możliwość promocji i budowania zaufania do swojej osoby w swojej sieci znajomości, co jest podstawową korzyścią płynącą z wykorzystania z Serwisu. Podanie prawdziwej tożsamości jest niezbędne do realizacji postanowień Umowy.

3.2. W wyjątkowych przypadkach, np. kiedy prawdziwość podanych danych budzi duże wątpliwości, albo na wniosek innych użytkowników serwisu, Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych podanych przy rejestracji.

3.3. Użytkownik nie będzie udostępniał swojego loginu lub hasła osobom trzecim.

4. Korzystanie zgodne z prawem

4.1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się nie łamać przepisów prawa obowiązującego na terenie Polski.

4.2. W szczególności Użytkownik nie będzie zamieszczał lub przesyłał w Serwisie treści lub odnośników do stron WWW naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.

5. Zawieszanie i zamykanie konta Użytkownika

5.1. Użytkownik ma prawo do zawieszenia lub zamknięcia swojego konta w Serwisie.

5.2. W razie złamania postanowień Umowy Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji postanowień Umowy w dowolnym czasie, a co za tym idzie zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony o przyczynie i fakcie zawieszenia lub zamknięcia jego konta.

6. Odpowiedzialność

6.1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

6.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika jego hasła do Serwisu osobom trzecim.

6.3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw technicznych, do których zastrzega sobie prawo.

6.4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej, a w szczególności nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

7. Komunikacja Serwisu z Użytkownikiem


7.1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Serwisu automatycznych powiadomień o wydarzeniach bezpośrednio dotyczących Użytkownika, wynikających z celu korzystania z Serwisu.

7.2. Serwis zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi nie częściej niż raz w tygodniu e-mailowego newslettera z podsumowaniem jego aktywności w Serwisie, z aktualnościami z życia Serwisu.

7.3. Serwis zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi nie częściej niż raz w tygodniu wiadomości e-mail zawierającej informacje handlowe klientów Serwisu, tzw. mailingu reklamowego. Serwis dołoży wszelkich starań, aby tematyka tych wiadomości e-mail była dopasowana do networkingowego profilu Serwisu.

7.4. Serwis zastrzega sobie prawo do dołączania do e-maili wymienionych w pkt. 7.1., 7.2. oraz
7.5. reklamy tekstowej i graficznej własnej i podmiotów trzecich stanowiącej informację handlową w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

8. Postanowienia końcowe

8.1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w postanowieniach niniejszej Umowy, o czym każdorazowo poinformuje Użytkownika.

8.2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

8.3. Użytkownik może w dowolnym momencie odstąpić od Umowy, co skutkować będzie usunięciem profilu Użytkownika z Serwisu. Decyzję o odstąpieniu od Umowy można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.opress.pl/kontakt/redakcja/opress.pl.html.

8.4. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji postanowień Umowy i przechowywania wybranych danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy, ale tylko i wyłącznie w celu udokumentowania faktu świadczenia usług Użytkownikowi oraz dokumentacji powodów rozwiązania Umowy.

Ostatnia zmiana: 14.04.2008  
 

Nie jesteś zalogowany.

Ostatnio dołączyli
Artykuły
Najlepsi autorzy
Biznes (60)
Internet (13)
Kultura (8)
Ludzie (29)
Media (6)
Polityka (23)
Sport (9)
Styl życia (63)
Technika (22)
Moda (12)
Promo (10)
Proza (2)
Poezja (0)
Muzyka (1)
Podróże (19)
Film (2)
Telewizja (1)
Polonia (0)
Różne (278)
Razem: 2 online
Użytkowników: 0 / Gości: 2
Brak zarejestrowanych użytkowników